Politika kvality

Rozhodnutí jednatele společnosti Č. 1/2013: Politika kvality

Zpracoval: MUDr. Pavel Šmeral Datum: 1.3.2013

Jednatel společnostitímto vyhlašuje následující politiku kvality:

Společnosi GYNEKOLOGIE CHODOV s.r.o. byla zalořena 18.5.2010 a již od počátku poskytuje komplexní spektrum služeb v oboru gynekologie a porodnictví. Proto byly přijaty tyto podmínky politiky kvality péče:

  • zajištění ordinačních hodin na pracovišti Poliklinika Šuslova od ranních do pozdních večerních hodin
  • objednáni klientek na předem zvolený čas bez nutnosti dlouhého čekání na ošetření
  • možnost ziskávání informací prostřednictvím www stránek www.gynekologiechodov.cz
  • zajištění komplexní gynekologieko-porodnické peče o klientky
  • stálá snaha o zvyšování spokojenosti klientek
  • zvyšování odborné kvality našeho personálu účasti na odborných školeních a kongresech
  • poskytování "standardních služeb hrazených zdravotními pojišťovnami
  • poskytování rovněž "nadstandardních". služeb nehranzených ze zdravotního pojištění
  • možnost kontaktu s lékařem prostřednictvím e-mailu/telefonu

Tímto se zavazujeme k trvalému zlepšování zavedeného systému managementu kvality a péče o klientky.